Nike

Nike Drawings

Dan usaha untuk mengkanunkan undang undang ini telah dimulakan sejak pemerintahan Sultan Muhammad Syah (1422 1444) dan dilengkapkan di dalam zaman Sultan Muzaffar Syah (1445 1450). Hukum kanun Melaka meliputi bidang yang luas termasuklah jenayah, mu’amalah, keluarga, acara, keterangan, adab